Media Coverage
From 2006 - 2014 "The Longyearbyen CO2 Lab" has had 119 press releases within Scandinavia and several that are unaccounted for throughout Europe.
 
News Clippings
Media Source
 

Interview on recruitment to Norwegian universities,March 2014 - p. 55.

  Geo
Longyearbyens unike mulighet: Verdens første kullkraftverk med fullskala rensing og lagring av CO2 ble åpnet for to måneder siden i Saskatchewan i Canada. Det kunne vært Longyearbyen.   Svalbardposten 06.11.14

 Reaching out to all ages: CO2 Week in Longyearbyen

  SUCCESS May 2013
Nå skal CO2 gass ned i bakken   Svalbardposten 18.05.13

Et Halmstrå for Klimaet- Lagring of CO2 under Longyearbyen er ikke mye et halmstrå for klodens klima som det er en hjelpende hånd til famlende politlkere.

  Adresse 21.05.13

Kullkraften kan bli ren: Kullfyrte Longyearbyen seiler opp som en mulig kandidat for et fangst- og lagringsanlegg for karbondioksid (CO2) i Norge.

 

Oljedirektoratet 17.01.13

Delving into the Deep Past - Norwegian Petroleum Dirctorate

  Norwegian Shelf 2012
Risikerte Full Evakuering   Svalbardposten - 25.01.13
Reddet Energiverket   Svalbardposten - 14.12.12
Geosciences Column: The Longyearbyen CO2 Lab - Drilling for a greener future   Geolog - 12.2012
The Longyearbyen CO2 Lab   NRK 2 Nyhetene 20.11.12
Vil Stoppe Mongstad   Dagens Nærningsliv 26.10.2012
Pyramids in Adventdalen   Svalbardposten - 05.10.2012

RTS - Radio Télévision Suisse - Svalbard, UNIS and The Longyearbyen CO2 Lab

  Swiss T.V - 26.10.2012

First CO2-phase with Gassnova - This week Bydrift had their first meeting with Gasnova in Longyearbyen. They should consider the possibility of a new power plant.

  Svalbardposten - 27.09.12
NRK 1 - A news report from the CO2 Workshop held a UNIS   NRK1 - 20-09-2012
Profiling the northern seafloor   Success - 08.2012
Gir gass i CO2 Saken   Svalbardposten 14.09.2012
Letter på trykket i Adventdalen   Svalbardposten 14.09.12
NRK Radio interview with A. Braathen - The UNIS CO2 Lab   09.2012
Hunting CO2 leakage systems   SUCCESS news letter - June 2012
Tar Krafttak for Mini-Mongstad - Høyre vill gjøre Longyearbyen til en forsøkslab for fangst og lagring av CO2   Svalbardposten 20.04.2012
CO2REMOVE - Executive board visit to Svalbard   News Letter - 01.02.12
Explaining CCS - The Arctic Adventures of Dioxy
Longyearbyen CO2 Lab in Norway commissioned Kairòs Studio to create an animation to explain to school children (and some adults) the principles of carbon capture and storage. The result is a series of videos available for free on youtube.
 

Carbon Capture JournalJanuary 2012

 

Høyre med energisk plan: Nytt Kraftverk om tre år - De Kan Kuppe Månelandingen – Høyre vil bygge nytt kullkraftverk med full CO2 rensing i Longyearbyen.  Forslaget får stående applaus fra forskermiljøet ved Unis.

  Svalbardposten - 27.01.2012

Tekna krever CO2-rensing på Svalbard - I går sendte Tekna et brev til Statsministerens kontor der de oppfordrer statsministeren til en snarlig beslutning om CO2-rensing av kullkraftverket på Svalbard.

 

Tekniskukeblad – 21.01.2012

Vil Rense Kullkraft På Svalbard   Dagens Næringsliv - 17.01.2012
Når byråkrater får bestemme   Svalbardposten -25.12.2011
Trenger CO2 til Lagring - Unis Ønsker å komme videre med CO2 prosjektet. For å gjøre det, må det bygges et renseanlegg på energiverket så de får fanget gass.   Svalbardposten -25.12.2011
Overraskende resultater fra CO2-laben; Skrevet av Snorre Olaussen og Alvar Braathen, UNIS.   Geoforskning - 30.11.11
CO2 - Prosjektet i Longyearbyen: Gryteferdig Miljøprosjekt   Svalbardposten - 21.12.2011

Forurensende kraftverk kan bli utstillingsvindu for norsk teknologi - Et forurensende kraft-verk i Longyearbyen kan bli et utstillingsvindu for ny norsk teknologi.

  TV 2 - 07.11.2011
Renewable Energy and Environmental Technology - "The Longyearbyen CO2 Lab"   Norway Export..... Annual 54 2011 - 2012
Hoster Opp Penger til Renseanlegg   Svalbarposten-07.10.11
Søker Om CO2-Lagring   Svalbarposten-26.09.11

Eldorado for CO2-forskere - Longyearbyen CO2 Lab har siden prosjektet startet i 2007 boret fire brønner på Svalbard for å undersøke om undergrunnen egnet seg for lagring av store volumer CO2. I den siste brønnen nådde boret ned til reservoaret som ligger på 670-970 meters dyp, og vann under høyt trykk kunne pumpes inn i strukturen for å simulere CO2-lagring.

  Climit-07.04.2011
Vi må forska på lagring før CO2-fangst - SVALBARD: Kvar skal vi gjera av all CO2-en? Vi
skal lagra han, får vi vona. Men før eller seinare går vi i alle høve tom for fossilt brennstoff.
  Samfunn - 25.03.2011
Norsk miljøkol på Svalbard - Kol er grunnlaget for all moderne sivilisasjon. Då den industrielle revolusjonen tok til rundt 1800, hadde Storbritannia kolreservar tilsvarande den mengda olje som ligg under den saudiske ørkenen i dag. No er Storbritannia praktisk tala tom for drivverdige kolreservar. Før den fyrste dampmaskina vart teken i bruk i dei engelske gruvene, stod folketalet i verda meir eller mindre stilt. Sidan James Watt patenterte maskina si i 1769, har folketalet stige fjorten gonger. Frå 1769 til 2006 har kolforbruket gått opp 800 gonger.
Framtida.no- 11.03.2011
Kan Large CO2 i Sandstein - CO2-boringene utenfor Longyearbyen i fjor høst var svært løfterike. I august starter nye tester som kan gi svar på hvordan lagringsplassen under permafrosten håndterer CO2.   DN.no 11.07.2011
Svalbard, UNIS and The Longyearbyen CO2 Lab   RTS - Radio Télévision Suisse 00.07.2010
Starter nye tester for CO2-lagring på Svalbard - Planene for å lagre CO2 under permafrosten skrider fremover, etter positive resultater i fjor setter geologene snart i gang med neste steg i prosessen.
  Petro.no - 12.07.2010
Nye CO2-boringer på Svalbard - Ved den nedlagte Nordlysstasjonen i Adventdalen utenfor Longyearbyen har Universitetsstudiene på Svalbard (Unis) og samarbeidspartnerne langt på vei fått bekreftet at den porøse sandsteinen egner seg til å lagre CO2   NRK 11.07.2010
Unike CO2-laboratorier i nord og sør -Norge har fått to unike feltlaboratorier for CO2 - lagring, det ene på eksotiske Svalbard, det andre på oslonære Hurum. Result- atene herfra vil påvirke måten CO2 lagres på verden over. Neste år begynner injisering av CO2 i sør og vann i nord.
Climit-25.10.2010

Fremtidens eksperter på CO2-håndtering samlet på Svalbard - På Spitsbergen hotell har det vært foredrag, diskusjoner og gruppearbeid om CO2-håndtering til langt på en uke til ende. Slik går det når nærmere 60 doktorgradsstudenter fra hele verden møtes til sommerskole.

  Climit-31.08.2010

Kull fra gruve til gass - Unis vil gi studentene muligheten til å lære hva som skjer med karbonet etter at det hentes ut som kull fra gruva.

  Svalbardposten - 28.08.2010
Schrödingers katt   NRK-03.02.2011

CP profilering

  Internal news-01.05.2010
Oppsiktsvekkende CO2-svar på Svalbard - Dette er første gang det blir undersøkt om CO2 kan lagres i undergrunnen på fastlandet.
NRK1-02.12.2009
CO2 på Svalbard
NRK1-30.11.2009
På vei mot et CO2 - fritt Svalbard - I november 2006 ble ideen om et CO2-fritt Svalbard lansert. Bak tankene sto direktør ved Universitetssenteret på Svalbard, Gunnar Sand og professor i geologi ved Universitetssentret Alvar Braathen.
Nordlys-29.11.2009
Borer videre
Svalbardposten - 13.11.2009
CO2 boring endelig vellykket - Professor i geologi ved Unis Alvar Braathen, er spent på resultatene av testen av reservoaret i Adventdalen. (Foto: Line Nagell Ylvisåker)
Svalbardposten - 06.11.2009
weekend paper - 4 pages
VG - 27.09.2009
CO2 Svalbard - Nærmer seg CO2-svar
NRK1 - 07.09.2009
Kraftproduksjon med CO2- håndtering - CLIMIT er et offentlig program for å akselerere kom- mersialisering av CO2-håndtering gjennom økonomisk stimulering av forskning, utvikling og dem- onstrasjon. Det drives av Forskingsrådet og Gassnova i fellesskap.
Forskningsradet - 24.06.2009
Saskatchewan Leads the Way Commercializing Post Combustion CO2 Capture
HTC News Express-07.05.2009

Ser på billig fransk månelanding - Franske Total vil halvere kostnaden ved fangst og lagring av CO2. På Svalbard ser de til Frankrike mens de planlegger sitt eget renseanlegg.

Teknisk Ukeblade-07.04.2009
Gratulerer CMR - Forskningskonsernet Christian Michelsen Research i Bergen er tildelt to statlige sentre for fornybar energi. Det ene senteret skal forske på energi fra vind til havs. Det andre på CO2 lagring. Total mottar Bergensmiljøet 25 MNOK i året i 8 år fremover.
Bergens Næringsråd-04.02.2009
CMR valgt som vind- og CO2-senter - Christian Michelsen Research har fått tildelt to statlige sentre for fornybar energi. Det ene senteret skal forske på energi fra vind til havs. Det andre på CO2 lagring.
Offshore.no-04.02.2009
Millioner til forskning på solcelle-teknologi og CO2 - lagring - Forrige onsdag delte Forsk-ningsrådet ut en milliard kroner til åtte forskningssentre for miljøvennlig energi. UiO er tungt inne i etableringen av to av disse. De skal forske på solenergi og CO2-lagring, og kommer i gang til høsten.
Politikkavisen.no-11.02.2009
CO2 prosjekt i trøbbel
Svalbardposten - 24.10.2008
Millioner til forskning på solcelle-teknologi og CO2-lagring
Prosessindustrien - 06.08.2008

Vil gjøre Svalbard CO2- fri - Longyearbyen (ANB): Torsdag skal UNIS-direktør Gunnar Sand fortelle de skandinaviske tronarvingene om sin store drøm: Et Svalbard uten CO2 - utslipp i 2025.

Kvinnheringen+17 other sources (ANB)-26.06.08
CO2-fritt Svalbard
Nordlys - 26.06.2008

Planlegger stort lager - To brønner er boret, den tredje kommer til sommeren, og i mellom-tiden har det blitt skutt tre seismiske linjer. Det er et forskningsprosjekt litt ute-nom det vanlige som nå pågår i regi av UNIS. Visjonen er å gjøre Svalbard til et CO2-fritt samfunn.

Geo365.no-23.04.2008
Lyden av et CO2-fritt Svalbard? - Svalbards undergrunn rister for tiden av dynamitt, og lyd-bølgene skal fortelle forskerne om berglagenes evne som CO2-deponi. Håpet er at man her i fremtiden skal kunne lagre klimagassene på 900 meters dyp.
På Høyden-(Univ Bergen news)-09.04.2008

Longyearbyen vil bli CO2-fri - Klima-verstingen kull er basisen for samfunnet på Svalbard, men nå vil forskerne gjøre Longyearbyen om til CO2-nøytral sone.

NRK Science show.06.03.2008

Kan lagre CO2 på Svalbard - Alt tyder på at det blir mogeleg å lagre klimagassen CO2 under permafrosten på Svalbard. Det er konklusjonene etter at dei første prøveboringane er analyserte.

NRK T.V News - 06.02.2008

Nye undersøkelser om CO2- lagring på Svalbard - Visjonen er å redusere CO2 - utslippene på Svalbard til null i 2025. I praksis undersøker forskere nå om et sandsteins-lag som går under Longyearbyen, kan bli et nytt C02-reservoar.

Bygg.no + 3 other articles-03.02.2008

Undersøker CO2-lagring på Svalbard - Forskere undersøker om et sandsteinslag som går under Longyearbyen kan bli et nytt C02-reservoar.

Arbeidets rett - 03.02.2008

Nye undersøkelser om CO2-lagring på Svalbard - Det er langt på vei det samme som å bore etter olje. Vi leter etter porøs sandstein som har plass til CO2 imellom kom-pakte sandkorn. Som ved leting etter olje, må vi også ha en takbergart over reservoaret som gjør at CO2-en ikke lekker opp i atmosfæren.

Stavanger Aftenblad-02.03.08
Undersøker CO2 lagring på Svalbard
Halden Arbeiderblad + 11 other sources-02.03.08
Vil lagre karbondioksid i bakken - Svalbard vil kutte CO2 - utslippene helt til 2025. Nå vil de deponere gassen i et sandsteinslag under Longyearbyen.
NRK Troms and Finnmark - 02.03.2008

Vil ha CO2-fritt Svalbard - Forskere prøver å finne ut om et sandsteinlag under Longyearbyen på Svalbard kan bli et CO2-reservoar. Reservoaret skal ta imot CO2 fra Norges eneste kullkraftverk.

NRK (from DN) - 02.03.2008

Vil gjøre Svalbard CO2- fritt - Visjonen er å redusere CO2-utslippene på Svalbard til null i 2025. I praksis undersøker forskere nå om et sandsteinslag som går under Longyearbyen, kan bli et nytt C02-reservoar.

Dagens Næringsliv-02.03.2008
Scientists on Svalbard eye underground CO2 storage
Perth Independent Media Centre - 04.01.2008
Scientists on Svalbard eye underground CO2 storage - This fall students and construction workers have drilled 855 meters down in Longyearbyen, and found a thick layer of slate, under which lies a layer of porous sand. "The drilling tests are being analyzed and all indications are that here are ideal conditions for storing CO2,"says University Center UNIS director Gunnar Sand.
Aftenposten-04.01.2008

Snøhvit-gass på Svalbard - Visjonen om å gjøre Svalbard CO2-nøytralt er kommet et skritt videre. Studenter og anleggsarbeidere på Svalbard boret seg i fjor høst 855 meter ned i bakken i Longyearbyen.

Teknisk Ukeblad - 02.01.2008
Svalbard ideell for CO2-lagring
Aftenposten - 02.01.2008
51 - page document
SIU Magazin:Global Knoeledge- 2007
Sandstein er funn - De borer ikke etter olje eller gass. De borer for å finne et reser-voar som kan brukes til å deponere CO2 i en ikke alt for fjern fremtid.
Geo365 - 14.11.2007

Deaktiverte barrierer på Gullfaks B - Ventiler lakk, kompetansen var ikke bra nok og barrierer ble deaktivert da gassalarmen gikk på Gullfaks B rett før jul

Petro Magasinet - 21.10.2007
Prøveboring for CO2-lagring - Svalbard kan bli lagringssted for CO2. I går startet Uni-versitets -senteret prøveboring for å undersøke mulighetene for CO2-deponering.
Dagbladet-21.09.2007
Prøveboring for CO2- lagring på Svalbard i gang - Det skal bores til 800-1.000 meters dyp, til et sandsteinslag som er porøst nok til at CO2 kan deponeres samtidig som at det er dekket av et skiferlag tett nok til at den kan holde på gassen, sier direktør Gunnar Sand ved Unis til Svalbardposten.
Offshore.no-21.09.2007
Forsker på rensing og lagring av CO2
NRK T.V-21.09.2007

Prøveboring for CO2-lagring på Svalbard i gang - Svalbard kan bli lagringssted for CO2. Torsdag startet Universitetssenteret prøveboring for å undersøke mulighetene for CO2 - deponering.

VG-20.09.2007
Mulig CO2-lagring på Svalbard - Svalbard kan bli lagringssted for CO2. Universitets-senteret startet i dag prøveboring for å undersøke mulighetene for slik deponering.
P4-20.09.2007

Prøveboring i gang - Forskningen skal vise om det på lengre sikt er mulig å lagre CO2 fra kullkraftverket i byen i berggrunnen.

Bergens Tidende-20.09.2007
Borestart for CO2-lagring - Det skal bores til 800 - 1.000 meters dyp, til et sandsteinlag som er porøst nok til at CO2 kan deponeres samtidig som at det er dekket av et skiferlag tett nok til at den kan holde på gassen. Egentlig bores det etter samme typer strukturer som under olje og gassleting, sier direktør ved Unis Gunnar Sand.
Svalbardposten - 20.09.2007

CO2-lagring på Svalbard - Svalbard kan bli lagringsstad for klimagassen CO2. I dag blei det sett i gang prøveboring i Longyearbyen for å finne ut om dette er mogeleg.

NRK.no-20.09.2007
Svalbard kan bli lagringsstad for C02
NRK T.V-20.09.2007
Longyearbyen CO2 Lab
Norway Post- 18.09.2007
Longyearbyen CO2 Lab
 
Dagens Neæringsliv -18.09.2007

Vil grave ned klimagasser på Svalbard - - Vi håper det blir plass til mye og kanskje på sikt at all CO2 fra forurensende kraftverk på Svalbard kan lagres i grunnen, sier pro-fessor Alvar Braathen på Universitetssenteret på Svalbard (Unis) til Dagens Næringsliv.

 
Longyearbyen CO2 Lab
Klimfokus - 15.09.2007
page 1
Aftenposten - 22.08.2007
Svalbard skal bli CO{-2}-nøytralt - Slik skal Gunnar Sand og Universitetsstudiene på Svalbard vise verden klimaveien.
Adresseavisa-11.07.2007
page 1
Arbeidsmanden - 30.06.2007
Svalbard CO2-fri sone? - Arbeiderpartiets nestleder, Hill-Marta Solberg, sa på partiets lands-møte at Arbeiderpartiet vil at det skal jobbes videre med planene om at Svalbard skal bli et CO2-fritt samfunn.
NRK Nett -20.04.07
Newton - om Svalbard-Bli med Newton til Svalbard - til en hemmelig verden av kulde og is. 50 millioner år gamle fotspor dukker opp da Per Olav hakker løs kull i en gruve. Vis-ste du at det går an å vandre rundt inni en isbre? På Svalbard varer mørketida i fire måneder. For å korte ned på ventetida til lyset og sola kommer, går barna på konsert med rapperne Karpe Diem. Programleder: Per Olav Alvestad.
Newton nrk1-04.03.2007
Verdens første CO-frie samfunn - Svalbard rammes først av verdens klimaend-ringer. Nå kan de også bli de første til å rense egne klimagasser.
Dagbladet-25.02.07
Svalbard kan bli verdens første CO2-frie samfunn. - Ifølge planen skal et re-servekraftverk som går på miljøvennlig biodiesel være på plass allerede neste år. Innen 2015 skal kullkraftverket få renseteknologi.
  Nettavisen.no-25.02.07
Tror på CO2 - visjonen-I høst fikk prosjektgruppa, med Gunnar Sand i spissen, 300.000 kroner til utarbeidelse av en rapport om CO2-visjonen. Rapporten skulle ta for seg om det var mulig å gjennomføre visjonen og hvor mye det eventuelt ville koste.
Svalbardposten-23.02.07
Longyearbyen CO2 Lab
NRK-14.12.2006
Pilotprosjekt for CO2-reinsing - Kolkraftverket i Longyearbyen kan bli eit pilot-prosjekt for forsking og testing av ny og effektiv reinseteknologi for CO2.
NRK-10.12.2006
Longyearbyen C02 Lab
Svalbardposten-10.11.2006
©UNIS - post@unis.no
............ ....Tel: +47 79 02 33 00
 
Project manager:
Principal Investigator:

Kim Senger

HSE leader:

Fred Skancke Hansen